Kristel van Bommel

Vergoeding ergotherapie 

 Vergoeding 2022
Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing van de (huis)arts nodig. 
De kosten die in rekening worden gebracht zijn:
• Behandeling per 15 minuten  € 18,50
• Uit huis toeslag / buiten de praktijk  € 28,00
Ergotherapie is opgenomen in de basispakket van de zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen er 10 behandeluren per kalenderjaar voor vergoeding in aanmerking komen. Sommige aanvullende verzekeringen, vergoeden meer behandeluren.  Het wettelijk vastgestelde eigen risico is wel van toepassing.
Ergotherapiepraktijk Belasting & Belastbaarheid heeft voor 2022 geen contract met zorgverzekeraars. Na de behandeling ontvang je de factuur per mail en betaal je de factuur per pin of door het bedrag over te maken aan ergotherapiepraktijk Belasting & Belastbaarheid. Je betaalt afhankelijk van de zorgverzekering mogelijk een eigen bijdrage. Deze eigenbijdrage is afhankelijk van de zorgverzekering en de afgesloten zorgverzekeringspolis. De zorgverzekering kan hier meer informatie over geven.
Ergotherapiepraktijk Belasting & Belastbaarheid  een zelfstandige praktijk en is geen onderdeel van Julius gezondheidscentrum. Er is een intensieve samenwerking en de praktijkruimte wordt gehuurd van Julius gezondheidscentrum. 
Vergoeding 2023
Ergotherapie is opgenomen de basispakket van de zorgverzekeringen. Er worden 10 behandeluren per kalenderjaar vergoeding. Sommige aanvullende verzekeringen, vergoeden meer behandeluren.  Het wettelijk vastgestelde eigen risico is wel van toepassing. 
Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is er geen verwijzing van de (huis)arts nodig. Sommige zorgverzekeringen vragen dit wel voor de paramedische herstelzorg bij Long-Covid. 
 Als er meer uren ergotherapie nodig zijn dan onder de dekking van de zorgverzekering vallen, worden de volgende kosten in rekening gebracht: 
De kosten die in rekening worden gebracht zijn:
• Behandeling per 15 minuten  € 19,50
• Uit huis toeslag / buiten de praktijk  € 29,00
Algemene Voorwaarden praktijk Belasting & Belastbaarheid (coaching & ergotherapie)
Privacyreglement praktijk Belasting & Belastbaarheid (coaching & ergotherapie